Profesjonalne tłumaczenia tekstów online

Profesjonalne tłumaczenia tekstów online

7 grudnia, 2022 Wyłączono przez admin

Tłumaczenia tekstów technicznych i naukowych należą do jednych z najbardziej wymagających. Stanowią wyzwanie dla niejednego tłumacza. Przekład tekstu technicznego wymaga zwykle wiedzy inżynieryjnej, natomiast przekład naukowy drobiazgowej wiedzy z danej dziedziny nauki lub sztuki.

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia fachowych tekstów technicznych można wygodnie zamawiać w biurze tłumaczeń online. Do tego typu zadań desygnowani są certyfikowani tłumacze techniczni. Tłumacze Ci posiadają kierunkowe wykształcenie techniczne, ukończywszy kierunki techniczne na politechnice lub kierunki z zakresu nauk ścisłych na uniwersytecie. Przykłady tłumaczeń technicznych:

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne

 • tłumaczenie instrukcji obsługi samolotu (branża turystyczna),
 • tłumaczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS, branża chemiczna),
 • tłumaczenia katalogu produktów importera sprzętu elektronicznego,
 • tłumaczenie treści programu komputerowego (branża IT),
 • tłumaczenia scenariuszy narażenia (branża chemiczna),
 • tłumaczenie katalogu instrumentów chirurgicznych (branża medyczna),
 • tłumaczenie dossier rejestracyjnego leku (branża farmaceutyczna).

Tłumaczenia naukowe

Z kolei tłumaczenia naukowe implikują ogrom wiedzy akademickiej dopasowanej do poziomu naukowców – od doktoranta aż po profesora zwyczajnego. Ponadto wymagają od tłumacza, by znał biegle żargon naukowy i był oczytany w literaturze fachowej w dwóch językach, w których przekłada teksty, najczęściej w parze z językiem angielskim, traktowanym powszechnie jako międzynarodowy język nauki. Przykłady tłumaczeń naukowych:

 • tłumaczenie autoreferatu,
 • tłumaczenie podręcznika akademickiego,
 • tłumaczenia skryptów do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów,
 • tłumaczenie artykułu naukowego,
 • tłumaczenie posteru na konferencję naukową,
 • tłumaczenia broszury badacza oraz protokołu badania klinicznego,
 • tłumaczenie wniosku o przyznanie grantu badawczego.
Tłumaczenia naukowe
Tłumaczenia naukowe

Tłumaczenia tekstów naukowych są wdzięcznym aspektem pracy tłumacza, gdyż płody jego pracy ukazują się w druku pod postacią publikacji naukowych, czasem nawet wraz z jego nazwiskiem obok nazwisk autorów.